Pardavėte 4 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 35 Pasirinkimo sandorių tyrimas, ir 4 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Darbo tikslas: Ištirti pirkimo ir pardavimo sandorių pelno priklausomybę nuo akcijų rinkos kainos. Barrier options are priced using continuous state Black-Scholes model and numerical approximation techniques, such as binomial and trinomial.

pasirinkimo sandorių tyrimas

Kaunas University of Technology Abstract Darbe nagrinėjami barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodai. Barjero pasirinkimo sandorių išmokos sutampa su įprastinių pasirinkimo sandorių išmokomis, jei išpildoma papildoma barjero sąlyga, kurią reikia įvertinti.

pasirinkimo sandorių tyrimas

Įkainojimui naudojami diskretieji modeliai: binominis ir trinominis, tiriama jų konvergavimas į klasikinę Black-Scholes formulę. Dėl modelio diskretumo ir barjero sąlygos konvergavimas tam tikrais atvejais yra lėtas ir nemonotoniškas.

pasirinkimo sandorių tyrimas

Pelno priklausomybė nuo akcijos rinkos kainos, litais. Pelno nuostolio priklausomybę nuo akcijos rinkos kainos aiškiai atspindi grafikas: kai rinkos kaina mažesnė už vykdymo kainą yra patiriami nuostoliai, kurie yra riboti ir lygūs sandorio premijai Lt. Taip pat matyti, kad pelnas proporcingai didėja, didėjant rinkos kainai: tarkim rinkos kainai padidėjus nuo 37 iki 40 litų arba nuo 40 iki 43 litų trim litaispelnas išauga po litų.

pasirinkimo sandorių tyrimas

Taigi esant ilgajai pozicijai, kol akcijos kaina neviršija vykdymo kainos, tol yra patiriamas nuostolis, o rinkos kainai viršijus Pirkote pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 30 Lt, sandorio premija — Lt. Pardavėte pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 28 Lt, sandorio premija — Lt.

Turite paprastųjų akcijų ir 3 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina 45 Pasirinkimo sandorių tyrimas, sandorio premija — Lt.

Pirkote paprastųjų akcijų ir 4 pardavimo pasirinkimo sandorius šioms akcijoms.