Išskiriami priklausomis ir nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai: nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai privalo būti įtraukti į viešąjį vartojimo kreditų tarpininkų sąrašą, kurį tvarko Lietuvos bankas; priklausomi vartojimo kredito tarpininkai gali atstovauti vieną ar kelis vartojimo kredito davėjus. Priežiūros institucija motyvuotu sprendimu išbraukia kredito tarpininką iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto viešojo sąrašo, jeigu: kredito tarpininkas pateikia prašymą išbraukti jį iš šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto viešojo sąrašo; jeigu paskutinius 6 mėnesius kredito tarpininkas nebevykdo kredito tarpininko veiklos arba nepradeda jos vykdyti per 6 mėnesius nuo jo įrašymo į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą dienos; kredito tarpininkui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka, jis likviduojamas ar pasibaigia kitais įstatymų nustatytais pagrindais; kredito tarpininkui taikoma šio įstatymo 51 straipsnio 5 punkte nustatyta poveikio priemonė. Šio įstatymo 3 straipsnio 27 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytais atvejais asmuo turi teisę vykdyti kredito tarpininko veiklą tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą.

Kas yra vartojimo kreditų tarpininkas?

tarpininkų sąrašas

Išskiriami priklausomis ir nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai: nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai privalo būti įtraukti į viešąjį vartojimo kreditų tarpininkų sąrašą, kurį tvarko Lietuvos bankas; priklausomi vartojimo kredito tarpininkai gali atstovauti vieną ar kelis vartojimo kredito davėjus. Tokie tarpininkai turi būti įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų sąrašą.

tarpininkų sąrašas

Vartojimo kredito tarpininkų tarpininkų sąrašas reglamentuoja LR Vartojimo kredito įstatymas. Ką reiškia narystė kredito unijoje?

tarpininkų sąrašas

Taip pat nariai turi teisę balsuoti visuotiniuose kredito unijos narių susirinkimuose ir taip dalyvauti kredito unijos valdyme. Dalyvavimas kredito unijos valdyme yra nario teisė, bet ne pareiga. Bendrai, kredito unijos nariai neprisiima jokios rizikos, susijusios su kredito unijos veikla.

tarpininkų sąrašas

Tačiau svarbu žinoti, kad kredito unijos veiklos nesėkmės atveju nariai rizikuoja prarasti turimus pajus. Kas yra centrinė kredito unija?

tarpininkų sąrašas

Centrinė kredito unija atlieka eilę svarbių funkcijų: Atlieka vienijamų kredito unijų veiklos priežiūrą ir inspektavimus; Renka įmokas į kredito unijų Stabilizacinį fondą, jį valdo ir administruoja; Teikia kredito unijoms svarbias paslaugas: kuria ir administruoja svarbiausias informacines sistemas, rengia unijų darbo tvarkas, rengia ir įgyvendina grupės rinkodaros strategiją, konsultuoja kredito unijas įvairiais veiklos klausimais ir pan.